Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wrzesień 14, 2017

Dotyczy:  udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie usług w zakresie koordynacji realizacji projektu pn: „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” realizowanego z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Związek Międzygminny d.s Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach  informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w powyższej sprawie została wybrana oferta Wykonawcy: Pana Piotra Jasiona prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: PUH  Magnus Media Pracownia Projektowa Piotr Jasion 30-009 Kraków, ul. Friedleina 4-6/201.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualności

761028flaga_ue

Informacja z otwarcia ofert
Dodano: Sierpień 28, 2017

Informacja z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579), Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Wykonywanie usług w zakresie koordynacji realizacji projektu pn:…

761028flaga_ue

Ogłoszenie o przetargu dot. koordynacji realizacji projektu
Dodano: Sierpień 16, 2017

Ogłoszenie nr 572404-N-2017 z dnia 2017-08-16 r.

Związek Międzygminny d.s.Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach: „Wykonywanie usług w zakresie koordynacji realizacji projektu pn: „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” realizowanego z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata…